Knižnicu minulý rok navštívilo viac ako 25 tisíc návštevníkov a zaznamenala vyše 220 tisíc výpožičiek

NOVÉ ZÁMKY 10.1.2023 – Knižnica Antona Bernoláka v Nových Zámkoch má za sebou veľmi úspešný rok. V roku 2022 mala registrovaných viac ako 3200 čitateľov, z toho vyše 2000 detí do 15 rokov.  Knižnica zaznamenala v minulom roku vyše 220 tisíc výpožičiek, čo bolo v prepočte 66 kníh na jedného čitateľa. V rámci obnovy knižničného fondu bolo doplnených viac ako 2500 nových kníh. Minulý rok zorganizovala knižnica 436 podujatí, výstav, autorských besied, tvorivých dielní, odborných prednášok a klubových podujatí. Knižnicu v roku 2022 navštívilo viac ako 25 tisíc návštevníkov, vrátane čitateľov a používateľov výpožičnej služby. Najmladší registrovaný čitateľ knižnice mal v minulom roku 2 roky, najstarší 97 rokov.

„Rok 2022 bol v Knižnici Antona Bernoláka v Nových Zámkoch veľmi úspešný. Po dvoch rokoch pandémie sa opäť vrátil do knižnice život. Skutočnosť, že knižnica minulý rok zorganizovala 436 podujatí, svedčí o tom, že chceme byť v kontakte s našimi čitateľmi a ponúknuť im pestrú paletu podujatí,“ povedala riaditeľka knižnice Ing. Helena Bohátová, PhD.

O úspešnosti knižnice v minulom roku svedčí aj skutočnosť, že knižnica mala v roku 2022 o 46% registrovaných čitateľov viac, ako v roku 2021. V roku 2022 vypožičala knižnica svojim čitateľom o viac ako 50% kníh a periodík, ako v predchádzajúcom roku. Od apríla minulého roka funguje knižnica na novej webovej stránke. Odvtedy navštívilo webovú stránku knižnice vyše 1500 používateľov a stránka zaznamenala vyše 11 000 návštev.

Medzi najpožičiavanejšie knihy v minulom roku v kategórii beletria – dospelí patrili detektívky, kriminálne romány, spoločenské romány a romány pre ženy. V kategórii beletria – mládež sa v minulom roku najviac požičiavali detektívky pre deti, fantasy literatúra, dobrodružná literatúra pre deti a dievčenské romány. V kategórii odborná literatúra  – dospelí boli najviac žiadané knihy z odboru manažmentu, marketingu, geografie, sociálnej práce a školskej didaktiky. Medzi najpožičiavanejšie tituly v kategórii náučná literatúra pre deti patrili knihy s tematikou pravek, história, vesmír, príroda, objavy a vynálezy.

Od roku 2022 pôsobí pri Knižnici Antona Bernoláka v Nových Zámkoch aj OZ Knižnica pre všetkých, ktoré má za úlohu podporovať kultúrnosť, vzdelanosť, informačnú a čitateľskú gramotnosť občanov mesta Nové Zámky ako aj novozámockého regiónu formou realizácie kultúrno-spoločenských a výchovno-vzdelávacích aktivít.

Knižnica Antona Bernoláka v Nových Zámkoch je regionálnou verejnou knižnicou a zároveň plní funkciu mestskej knižnice. Jej zriaďovateľom je Nitriansky samosprávny kraj. V rámci nadobecnej funkcie plní úlohy metodického centra pre verejné knižnice v okrese Nové Zámky.  Pôsobí aj ako partnerská knižnica Národnej rady Slovenskej republiky a úzko spolupracuje so Slovenskou  knižnicou pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči. Knižnica bola v roku 2000 pomenovaná po Antonovi Bernolákovi, významnom vzdelancovi, kňazovi a prvom kodifikátorovi spisovného jazyka, ktorý v Nových Zámkoch pôsobil 16 rokov.

Na jej pôde pôsobí oddelenie rodinnej knižnice, odbornej literatúry, bibliografie a regionalistiky, akvizície a metodické pracovisko. V knižničnom fonde sa v súčasnosti nachádza vyše 138 tisíc kníh a periodík. Knižnica má vyše 3200 čitateľov, z toho vyše 2000 detí a ročne vypožičia vyše 220 tisíc kníh a periodík.  Do jej knižničného fondu sa ročne doplní okolo 2500 nových titulov.

Natália

Prečítajte si všetky články od: Natália Nagyová

Zdriaďovateľom knižnice je Nitriansky samosprávny kraj Mesto Nové Zámky InfoLib Fond na podporu kultúry národnostných menšín Fond na podporu umenia Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči Knižnično-informačný systém DAWINCI InfoGate Partnerská knižnica Národnej rady SR Sídlo je prístupné podľa štandardov Blind Friendly
Odoberajte Newsletter