Rozhovor s psychologičkou Ingrid Hupkovou

Doc. Ingrid Hupková je psychologička, psychoterapeutka, vysokoškolská pedagogička a pôsobí aj v oblasti primárnej prevencie, venuje sa aj témam prevencie rizikového správania. Pracuje v Národnom osvetovom centre, kde pôsobí v oblasti vzdelávania a sociálnej prevencie. Je autorkou vysokoškolských skrípt a troch metodických príručiek pre prevenciu v praxi. Okrem toho, že je významnou odborníčkou vo svojej oblasti, je aj veľmi príjemnou a vnímavou osobou.

Pani Hupková, celý život pracujete s mládežou. Prečo ste si vybrali túto dráhu?

Na strednej škole som mala veľmi dobrú pani profesorku psychológie, ktorá veľmi ovplyvnila môj

postoj k tomu, že chcem študovať práve psychológiu, pomáhať ľuďom, aby sa cítili zdravšie, vedeli si život užívať a mali dobré vzťahy s ostatnými, teda chcela som sa venovať sa psychickému zdraviu človeka. Takže to bol ten môj základný motív.

Pri svojej práci sa stretávate s mladými ľuďmi. Čo si myslíte, čo najviac trápi dnešnú mládež? A prečo to má dnešná generácia ťažšie, ako povedzme generácie pred ňou?

Myslím si, že ťažké to máme všetci, najmä tým, že v poslednom období vnímame množstvo kríz, pričom jedna nielen strieda druhú a častokrát čelíme viacerým krízam súbežne. Odborníci na duševné zdravie sú toho názoru, že mládež aj z hľadiska vývinovej psychológie (puberta, dospievanie a ranná dospelosť) i z pohľadu neurovied patria medzi najviac rizikové skupiny obyvateľstva. Napomáhajú tomu nesporne okrem spomínaných kríz aj negatívne aspekty spojené s online svetom. Súčasná mládež je ohrozená mnohými sociálnopatologickými javmi, žijeme rýchlo a sme veľmi orientovaní na výkon. Žijeme často pod tlakom nárokov a požiadaviek iných, na seba a svoje zdroje nemáme čas. Nemajú to ľahké teda ani mladí nepatriaci už medzi deti a nepatriaci ešte ani k dospelým. Považujem za veľmi dôležité mať bezpečné, blízke vzťahy, vzťahy nielen s vrstovníkmi, ale aj s nami dospelými. S ohľadom na uvedené považujem za nesmierne dôležité viesť s mladými ľuďmi otvorený rozhovor, rozprávať sa s nimi, počúvať ich potreby, obavy, želania, túžby a myslím si, že to sa dá práve na takýchto zážitkových, interaktívnych podujatiach.

Na dnešnú mládež číha mnoho rizík, závislostí, negatívne javy internetu (kyberšikana, online predátori, nereálny svet sociálnych sietí). Dá sa mladých ľudí pripraviť na to, aby ustáli všetky tieto riziká?

Áno, dá sa. Tým, že o týchto problémoch a situáciách, ktoré oni žijú, komunikujeme v láskavom a bezpečnom prostredí, či už na úrovni rodičovského vzťahu, alebo aj s odborníkmi na duševné zdravie, pedagógmi a inými v oblasti primárnej prevencie nejakého rizikového správania. Základ vo všetkom je vždy nenásilná na vzťahu zameraná komunikácia.

Kedysi sa závislosti viazali na látky, dnešná doba priniesla aj nelátkové závislosti (závislosti od sociálnych sietí, online chatovanie, online nakupovanie, online hry). Kedy má človek tendenciu skĺznuť do závislostí? Môže sa to stať aj psychicky zdravému človeku?

Áno, môže sa to stať každému, úplne odolný, imúnny nie je nik. Na vznik závislostného správania látkovej a nelátkovej povahy má vplyv množstvo faktorov, ide o multifaktorálne podmienený jav. Spomenúť možno biologické, genetické, sociálne faktory, teda faktory prostredia, psychologickú predispozíciu a iné. Špeciálne miesto majú pri ich vzniku aj záťažové situácie a traumatické nepriaznivé zážitky. Jednoducho, keď je človek šťastný, spokojný, nepotrebuje svoj nervový systém regulovať ani upokojovať svoju myseľ prostredníctvom externých regulátorov cez závislé typy činnosti či látkové závislosti. Nie sme ochránení voči závislosti v žiadnom veku, ale určite sú obdobia

(už spomínaná puberta a dospievanie) ale aj situácie (životné straty), a ďalšie (z hľadiska veku, pohlavia) kedy sme „krehkejší a náchylnejší“ pomáhať si niečím, čo upokojuje našu myseľ.

So študentmi ste sa na workshope rozprávali aj o vzťahových závislostiach a ich rizikách. Predpokladám, že so vzťahovými závislosťami má problém veľa dospelých. Ako vyzerá nezdravý vzťah a kedy človek zistí, že má ísť z takéhoto vzťahu von?

Veľmi pekne ste to povedali, že človek musí zistiť, že z toho vzťahu má ísť von, lebo my to musíme navnímať na osobnej úrovni. Darmo mi moja mama bude hovoriť, že ten partner pre mňa nie je vhodný, ja si musím navnímať situácie, kedy si ja sama uvedomím, že tá naša kooperácia, náš vzťah je niečím poznačený, v čom sa necítim dobre. Do každej oblasti si musíme sami dokráčať a vzťahové závislosti sú o to ťažšie, že ten mechanizmus, ktorý tam funguje je psychická manipulácia. Aj z tohto dôvodu vzťahové závislosti ja považujem za veľmi patologické a je potrebné aj s mladými o nich hovoriť. Jednoducho: „Ak nás láska bolí, nie je to ozajstná láska“.

Dnešná doba je rýchla a komplikovaná, veľa ľudí má psychické problémy. Kedy podľa vás človek zistí, že potrebuje pomoc odborníka?

Človek to zistí na sebe tak, že nevie prežívať šťastie, že sa nevie zregulovať, nemá dobrý pocit nielen z prežívania, ale z naozajstného žitia. Ja by som chcela odtabuizovať aj týmto rozhovorom tému duševného zdravia, pretože keď nás bolí akýkoľvek somatický telesný orgán, tak s hrdosťou ideme navštíviť odborníka a keď nás bolí duša, tak veľmi často dlho čakáme, myslíme si, že to prejde samé. Preto naozaj to treba navnímať, tieto veci otvárať, treba vyhľadať odborníkov, napr. cez krízové linky, vyhľadať ten kontakt, aby sme sa necítili osamelí pri tom našom probléme. Blízkosť nám robí to porozumenie a zároveň bezpečie a možnosť riešenia.

Kam by ste sa vo svojej práci chceli posunúť a kde sa vidíte o desať rokov?

O desať rokov sa vidím v mojom prípade na zaslúženom dôchodku :). Momentálne sa cítim byť dostatočne posunutá v tom, že robím aj prácu vysokoškolského pedagóga, mám povolanie, ktoré ma baví a napĺňa. Myslím si, že práve práci so stredoškolskou mládežou by sme sa mali venovať. Preto ďakujem Knižnici Antona Bernoláka v Nových Zámkoch, že zorganizovala takéto workshopy s mládežou, že som dostala možnosť byť s vašimi stredoškolákmi, lebo sa mi zdá aj z ich reakcií, že je to veľmi osožná a veľmi potrebná práca. Potrebujeme počúvať ich potreby a potrebujeme ich vnímať ako rovnocenné ľudské bytosti.

Ďakujeme za rozhovor.

Natália

Prečítajte si všetky články od: Natália Nagyová

Zdriaďovateľom knižnice je Nitriansky samosprávny kraj Mesto Nové Zámky InfoLib Fond na podporu kultúry národnostných menšín Fond na podporu umenia Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči Knižnično-informačný systém DAWINCI InfoGate Partnerská knižnica Národnej rady SR Sídlo je prístupné podľa štandardov Blind Friendly
Odoberajte Newsletter