Knižnica pripravila pre deti z materských škôl prehliadku talentu s názvom Ukáž, čo vieš – Ki? Mit? Tud?

Knižnica Antona Bernoláka v Nových Zámkoch – Anton Bernolák Könyvtár – Érsekújvár zorganizovala vo štvrtok 13. júna pre deti z materských škôl podujatie s názvom Ukáž čo vieš – Ki? Mit? Tud?. Na prehliadke vystúpili deti z materských škôl na území mesta a predviedli pred ostatnými svoje spevácke, tanečné, divadelné či hudobné vystúpenie. S hudobným programom vystúpili na podujatí aj žiaci zo ZUŠ v Nových Zámkoch, ktorých pripravil a na klavíri sprevádzal Ladislav Dráfi. Podujatie finančne podporilo mesto Nové Zámky.

V našej knižnici sa snažíme vychovať si čitateľa od útleho veku. Už viac ako 15 rokov organizujeme pre deti z materských škôl zaujímavé podujatia, interaktívne stretnutia a prehliadky talentu. Na týchto podujatiach deti zistia, že chodiť do knižnice je zábavné a prospešné,“ povedala riaditeľka knižnice Ing. Helena Bohátová, PhD..

Natália

Prečítajte si všetky články od: Natália Nagyová

Zdriaďovateľom knižnice je Nitriansky samosprávny kraj Mesto Nové Zámky InfoLib Fond na podporu kultúry národnostných menšín Fond na podporu umenia Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči Knižnično-informačný systém DAWINCI InfoGate Partnerská knižnica Národnej rady SR Sídlo je prístupné podľa štandardov Blind Friendly
Odoberajte Newsletter