Tlačová správa – Knižnica oslávi mesiac knihy ľudovými rozprávkami a zaujímavými besedami

NOVÉ ZÁMKY 1.3.2023 – Marec – mesiac knihy sa bude niesť v Knižnici Antona Bernoláka v Nových Zámkoch v znamení pestrých podujatí pre žiakov, rodiny s deťmi i širokú verejnosť. V rámci Týždňa ľudovej rozprávky knižnica oslávi aj 195. výročie narodenia slovenského evanjelického kňaza, folkloristu a zberateľa ľudovej slovesnosti Pavla E. Dobšinského, a zároveň úmrtie slovenského národného buditeľa, ľudového spisovateľa a popredného rozširovateľa slovenských i českých kníh Mateja Hrebendu.

Marcové podujatia otvorí v stredu 1. marca o 11.00 hod literárne podujatie s názvom Marec – mesiac knihy. V rámci neho sa tretiaci zo ZŠ G. Bethlena dozvedia informácie o knihách, knižniciach a zaujímavosti z knižného sveta. Zároveň spoznajú, prečo je marec mesiacom knihy. 

V marci pokračuje aj obľúbené podujatie pre rodiny s deťmi s názvom Rozprávková streda s vílou Knihomilou. Pre deti sú pripravené rozprávky, ktoré im prečíta knihovníčka Silvia, zábavné kvízy a omaľovánky. Podujatie je určené pre deti od 6 rokov. Návštevníci si môžu prísť vypočuť rozprávky každú stredu (1. marca, 8.marca, 15.marca, 22. marca a 29. marca) od 15:30 hod do 17:00 hod.

Knižnica aj naďalej pokračuje v úspešnej spolupráci so školami na území mesta, ktoré poskytujú vzdelávanie v maďarskom jazyku. Vo štvrtok 2. marca o 8.00 hod sa žiaci dvoch druháckych tried zo ZŠ G. Czuczora s vyučovacím jazykom maďarským zúčastnia na dramatizácii rozprávky od Zelka Zoltána O siedmich súrodencoch. Súčasťou podujatia bude interaktívna hra, v rámci ktorej si žiaci budú vytvárať svoj imaginárny svet. Cieľom tohto podujatia je rozvoj fantázie, predstavivosti a vizualizácie detí.

Prváci zo ZŠ Nábrežnej sa v piatok 3.marca o 10.30 hod zúčastnia na dramatizácii rozprávky Ťahal dedko repu. Žiaci sa s knihovníčkou ponoria do známeho príbehu a spoločne si ho aj zahrajú.

Pre druhákov zo ZŠ Devínskej je v pondelok 6.marca o 9.00 hod pripravené literárne podujatie s názvom Stratení v knižnici? Na podujatí sa žiaci dozvedia, prečo je marec mesiacom knihy a kto bol Pavol Dobšinský či Matej Hrebenda. Cieľom podujatia je zároveň naučiť žiakov samostatne sa orientovať v knižnici, vyhľadať jednotlivé knihy a vypracovať k nim zadania.

V utorok 7. marca o 11.00 hod sa piataci zo ZŠ Hradnej vydajú na cestu po Detektívnom pátraní s grófom Draculom.  Knihovníčka Alča bude so žiakmi pracovať s knihou Gareth P. Jones: Vyrieš svoj vlastný prípad  – Stroj na strašidlá. Žiaci sa spoločne ponoria do strašidelného príbehu a prečítajú si konkrétne ukážky. Súčasťou literárneho podujatia bude aj riešenie rébusov. Na konci mesiaca bude zo všetkých skupín, ktoré v marci absolvujú dané podujatie, vyžrebovaný víťaz a ten získa vecné ceny.

V piatok 10. marca o 17:15 hod  sa bude v klubovni knižnice konať prednáška Evy Sekovej s názvom Technológie Star Treku – od faserov po stanicu Deep Space. Zakladateľka a aktívna členka Science fiction klubu Orion v nej bude rozoberať technológie z kultových sci-fi seriálov a filmov Star Trek.

Počas Týždňa ľudovej rozprávky  od 13. marca do 19. marca si knižnica pripravila pre žiakov zaujímavé podujatia s tematikou ľudových rozprávok.  Vo štvrtok 16. marca si knižnica pripomenie 195. výročie narodenia slovenského evanjelického kňaza, folkloristu a zberateľa ľudovej tvorby Pavla E. Dobšinského, a zároveň  úmrtie slovenského národného buditeľa, ľudového spisovateľa a popredného rozširovateľa slovenských i českých kníh Mateja Hrebendu.

V utorok 14. marca o 9.00 hod a o 10.30 hod sa dve skupiny žiakov zo ZŠ Mostnej, ZŠ Nábrežnej a zo ZŠ Devínskej zúčastnia na interaktívnej besede so spisovateľom, hudobníkom a spevákom Braňom Jobusom. Podujatie podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.

V stredu 15. marca a vo štvrtok 16.marca sa dve skupiny tretiakov zo ZŠ Hradnej a ZŠ Devínskej zúčastnia na zážitkovom čítaní rozprávky O žabom princovi od bratov Grimmovcov. Podujatie je spojené  s tvorivými dielňami, v rámci ktorých si žiaci budú vyrábať knižné záložky.

Knižnica už dlhodobo a systematicky pracuje aj so žiakmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Vo štvrtok 16. marca o 8:30 hod navštívia knižnicu druháci zo špeciálnej triedy Katolíckej spojenej školy, ktorí sa zúčastnia na dramatizácii príbehu Ťahal dedko repu. Cieľom týchto podujatí je zvyšovať čitateľskú gramotnosť a komunikačné schopnosti žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

Žiaci zo ZŠ Zemné sa v piatok 17. marca o 9.00 hod dozvedia o záhadách nočnej oblohy, o vzniku hviezd a súhvezdí. Súčasťou literárneho podujatia s názvom Až ku hviezdam sú aj tvorivé dielne, v rámci ktorých si žiaci budú vyrábať pohľadnicu nočnej oblohy.  

V piatok 17. marca o 11.00 hod sa piataci zo ZŠ Hradnej zúčastnia rozprávkovej cesty a vydajú sa Po stopách Ježibabinej kliatby. Knihovníčka Alča bude so žiakmi pracovať s knihou Nebojsa! A iné HOHORozprávky. Žiaci sa spoločne ponoria do strašidelných povestí od Pavla Dobšinského, ktoré prerozprával Igor Válek. Súčasťou zážitkového čítania bude aj literárny kvíz s tematikou povestí, povier, obyčajov a tradícií.

Piatkový podvečer bude patriť fanúšikom sci-fi. Pre nadšencov tohto žánru je pripravená druhá časť tematickej prednášky s názvom Technológie Star Wars – od svetelných mečov po Hviezdu smrti. Podujatie sa bude konať v piatok 17. marca o 17.15 hod v klubovni. Prednáškou bude návštevníkov sprevádzať zakladajúci člen Sci-fi klubu Orion Ondrej Trepáč.

Pre štvrtákov so ZŠ G. Bethlena je v pondelok 20.marca pripravené podujatie s názvom Marec s knihami, ktoré ovplyvnili dejiny. Podujatie je spojené s tvorivými aktivitami.

Knižnica pokračuje aj v úspešnej spolupráci so základnými školami v rámci regiónu. Žiaci so ZŠ Dedinka sa v utorok 21. marca zúčastnia na informačnej hodine, v rámci ktorej sa naučia samostatne orientovať v knižnici, vyhľadať jednotlivé knihy vypracovať k nim zadania.

Vo štvrtok 23. marca o 16.30 hod budú hosťami knižnice oceňovaní regionálni autori Vlado BallaNicol Hochholczerová. Novozámocký rodák Vlado Balla je úspešný a prekladaný autor, na konte má vyše desiatku kníh, Nicol Hochholczerová, rodáčka z Rimavskej Soboty, vo svojej tvorbe nastoľuje kontroverzné témy. Na besede ich bude sprevádzať novozámocký rodák, publicista a spisovateľ Marek Hudec.  

V pondelok 27. marca o 16.30 hod bude spoločenská sála knižnice patriť Pásmu poézie z tvorby ukrajinských básnikov pri príležitosti Svetového dňa poézie. Podujatie pripravil Literárny klub Generácie pôsobiaci pri Knižnici Antona Bernoláka v Nových Zámkoch.

Aj tento rok sa knižnica v piatok 31. marca zapojí do medzinárodného podujatia Noc s Andersenom.  Zúčastnení žiaci sa môžu tešiť na čítanie a dramatizáciu rozprávok, prácu s textom a tvorivé aktivity. Súčasťou podujatia bude aj hľadanie strateného pokladu.

Všetky podujatia knižnice je možné nájsť v kalendári na webovej stránke www.abkniznica.sk .

Knižnica Antona Bernoláka v Nových Zámkoch je regionálnou verejnou knižnicou a zároveň plní funkciu mestskej knižnice. Jej zriaďovateľom je Nitriansky samosprávny kraj. Pôsobí aj ako partnerská knižnica Národnej rady Slovenskej republiky a úzko spolupracuje so Slovenskou  knižnicou pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči. Knižnica bola v roku 2000 pomenovaná po Antonovi Bernolákovi, významnom vzdelancovi, kňazovi a prvom kodifikátorovi spisovného jazyka, ktorý v Nových Zámkoch pôsobil 16 rokov.

Na jej pôde pôsobí oddelenie rodinnej knižnice, odbornej literatúry, bibliografie a regionalistiky, akvizície a metodické pracovisko. V knižničnom fonde sa v súčasnosti nachádza vyše 142 tisíc kníh. Knižnica má v priemere 3000 čitateľov, z toho vyše 1200 detí a ročne vypožičia vyše 148 tisíc kníh a periodík.  Do jej knižničného fondu sa ročne doplní okolo 2000 nových titulov.

Natália

Prečítajte si všetky články od: Natália Nagyová

Zdriaďovateľom knižnice je Nitriansky samosprávny kraj Mesto Nové Zámky InfoLib Fond na podporu kultúry národnostných menšín Fond na podporu umenia Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči Knižnično-informačný systém DAWINCI InfoGate Partnerská knižnica Národnej rady SR Sídlo je prístupné podľa štandardov Blind Friendly
Odoberajte Newsletter