Festival rodiny

Detaily podujatia

Kedy: Piatok 19. máj 2023 o 13:30 - Piatok 19. máj 2023 do 18:00

Kde: Knižnica Antona Bernoláka v Nových Zámkoch na Tureckej 36

Podujatie Festival rodiny sa kvôli nepriaznivému počasiu uskutoční v priestoroch Knižnice Antona Bernoláka v Nových Zámkoch na Tureckej 36.

OZ Knižnica pre všetkých, Nitriansky samosprávny kraj, mesto Nové Zámky a Knižnica Antona Bernoláka v Nových Zámkoch Vás pozývajú na FESTIVAL RODINY

Program:

13.30 Slávnostné otvorenie podujatia Besedy s autormi
14:00 – 14:45 Beseda s autorom Braňom Jobusom
14:45 – 15:00 Hudobné vystúpenie žiakov zo ZUŠ Nové Zámky
15:00 – 15:30 Beseda s autorkou Petrou Džerengovou
15:30 – 15:45 Hudobné vystúpenie žiačky ZUŠ Sofie Vasovej
16:00 – 16:30 Beseda s autorkou Zsófiou Anna Kováč v maďarskom jazyku
16:45 – 17:15 Beseda s regionálnou autorkou Eliškou Tamaškovičovou

Tvorivé a pohybové aktivity
14:00 – 14:45 Papierové šťastie – tvorivé aktivity
15:00 – 16:00 Workshop s Miroslavom Regitkom
17:15 – 18:00 S knihou sa zabavíš – pohybové aktivity Aktivity klubu Puella
16:00 – 16:45 Bez ponožky neodídeš – tvorivé aktivity
16:30 – 18:00 Na pokec s regionálnou autorkou Majkou Danihelovou
16:30 – 18:00 Na pokec s autorkou Viktóriou Dominovou

KEDY: 19. mája 2023 od 13:30 do 18:00 h
KDE: Knižnica Antona Bernoláka v Nových Zámkoch na Tureckej 36
V prípade nepriaznivého počasia sa podujatie bude konať v priestoroch Knižnice Antona Bernoláka v Nových Zámkoch, Turecká 36.

Podujatie sa koná pod záštitou predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja Ing. Branislava Becíka, PhD..A rendezvény védnöke Nyitra megye elnöke Ing. Becík Branislav, PhD..Podujatie sa koná pod záštitou primátora mesta Nové Zámky PhDr. Mgr. art. Otokara Kleina, ArtD..A rendezvény védnöke Érsekújvár polgármestere PhDr. Mgr. art. Klein Ottokár, ArtD..Podujatie z finančných zdrojov podporil Nitriansky samosprávny kraj. Počas podujatia budú zhotovené obrazové záznamy.

Svojou účasťou na podujatí súhlasíte s ich použitím pre verejné šírenie na propagáciu. Zmena programu vyhradená.A rendezvényen képfelvételek készülnek. A rendezvényen való részvételével beleegyezik a felvételek nyilvános, népszerűsítő célú felhasználásba.

Könyvtár mindenkinek PT, Nyitra Megye Önkormányzata, Érsekújvár Önkormányzata és az Anton Bernolák Könyvtár meghívják a

CSALÁDI FESZTIVÁLRA

Program:

13:30 óra – A rendezvény ünnepélyes megnyitója
14:00-14:45 óra – Író-olvasó találkozó Braňo Jobusszal (szlovák nyelven)
14:45-15:00 óra – Az Érsekújvári Művészeti Alapiskola növendékeinek fellépése
15:00-15:30 óra – Író-olvasó találkozó Petra Džerengovával (szlovák nyelven)
15:30-15:45 óra – Sofia Vasová, az Érsekújvári Művészeti Alapiskola növendékének fellépése
16:00-16:30 óra – Író-olvasó találkozó Kováč Zsófia Annával (magyar nyelven)
16:45-17:15 óra – Író-olvasó találkozó Eliška Tamaškovičovával (szlovák nyelven)

Kreatív és mozgásra ösztönző tevékenységek

14:00-14:45 óra – Papírboldogság – alkotótevékenység
15:00-16:00 óra – Workshop Miroslav Regitkoval
17:15-18:00 óra – A könyvvel szórakozhatsz – mozgásra ösztönző tevékenységek

A Puella Klub tevékenységei

16:00-16:45 óra – Zokni nélkül sehová – kreatív tevékenységek
16:30-18:00 óra – Egy kis csevegés Majka Danihelovával (szlovák nyelven)
16:30-18:00 óra – Egy kis csevegés Viktória Dominovával (szlovák nyelven)

2023. május 19.
13:30-18:00 óra

Fő tér, Érsekújvár

Rossz idő esetén a rendezvényre az Anton Bernolák Könyvtárban, Törökszalasztó u. 36. kerül sor.

A rendezvényt anyagilag a Nyitra Megyei Önkormányzat támogatta.

Zdriaďovateľom knižnice je Nitriansky samosprávny kraj Mesto Nové Zámky InfoLib Fond na podporu kultúry národnostných menšín Fond na podporu umenia Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči Knižnično-informačný systém DAWINCI InfoGate Partnerská knižnica Národnej rady SR Sídlo je prístupné podľa štandardov Blind Friendly
Odoberajte Newsletter